w klasach S1 i S2 wg normy EN 14450
oraz w klasach 0 i I wg normy EN 1143-1

Zobacz

spełniające wymagania wg Normy EN 1047-1 lub Normy EN 15659

Zobacz